Rådgivning

Specialiseret i rådgivning af kropsbårne hjælpemidler.

Ansøger
Hos os får du gratis rådgivning omkring din situation og valg af kropsbårne hjælpemidler, både før eller efter du har fået det udleveret. Vi giver dig mere viden samt tryghed.

Produkt vurdering
For sagsbehandler hos kommune og jobcenter.
Vi hjælper med en uvildig vurdering af valg af hjælpemiddel, der er billigst og bedst egnet.

Rådgivning
Til pårørende og kommende brugere.

Tværfaglig rådgivning
Sparring med behandler og behandlings teams.

Uvildig vurdering af hjælpemiddel.
Er der uenighed imellem borger, behandler og eller kommunen kan det indimellem være en mulighed at få det undersøgt af eksterne eksperter. Derved kan der skabes det nødvendig overblik over forløbet og evt. ansvarsforhold. Vi tilbyder en tværfaglig vurdering i samspil med flere faggrupper af dit kropsbårne hjælpemiddel.

Juridisk rådgivning.
Vi tilbyder gratis vores ekspertise og samarbejde med frivillige juridiske konsulenter i juridiske spørgsmål.

Individuelle genoptrænings- eller styrketræning planer.